Otevřít

Jak se nám pracovalo z domu v čase nouzového stavu

Výsledky průzkumu mezi kolegy oXyShopu

3. červenec 2020

V oXyShopu je běžným benefitem u většiny specializací možnost využít home office jedenkrát týdně. Stejně jako mnohé další firmy, i my jsme si díky nouzovému stavu vyzkoušeli na 9 týdnů full remote spolupráci. Od návratu diskutujeme o tom, jaký pro nás tento experiment byl, co jsme se naučili a zda má pro nás spolupráce na dálku i nějaká úskalí. Přečtěte si nejdůležitější postřehy, které jsme získali pomocí interní ankety a diskusního setkání s vedoucími týmů.

Co jsme zjistili prostřednictvím průzkumu?

Průzkum byl ve formě ankety a mohl ho vyplnit každý pracovník oXyShopu. Zaměřoval se na to, jak kolegové hodnotí své podmínky pro práci, výkonnost a spolupráci. Anketa byla anonymní a nepovinná, vyplnila ji přibližně polovina našeho týmu (100+). Co jsme zjistili? Uvedená procenta počítáme k základu všech vyplňujících.

práce z domu
práce z domu
 • 85 % kolegů práce z domu vyhovuje, jako největší výhody vnímají: „nedojíždím“, „mám klid“, „svobodně si řídím čas“.
 • Pouze 31 % kolegů po této zkušenosti změnilo pohled na práci z domu, a to oběma směry.
 • 53 % kolegů si myslí, že jsou doma efektivnější, 37 % stejně efektivní, 10 % méně efektivní.
 • Nejčastějšími zdroji vyrušení byla rodina (partner/ka, děti) nebo vlastní zlozvyky.
 • 78 % kolegům při práci z domu nic nechybělo. Zbytek ladil monitor, připojení, židli, SW.
 • Kolegové nejvíce postrádali: lidský kontakt, obědy, kafe, konzultace, rozhovory, někteří i týmové schůzky naživo.

Co vyšlo najevo v diskuzi vedoucích a zástupců koordinačních pozic?

Diskuze o full remote fungování týmů se účastnilo přibližně 10 vedoucích pracovníků nebo zástupců koordinačních pozic (projektoví manažeři, specialisté aplikační podpory).

 • Při vnímání práce na dálku záleží na typu pozice. Vývojáři říkají, že pracují rychleji, mají na práci klid, zato projektoví manažeři si stěžují, že domluva je náročnější, vše trvá déle. Podobně obchod, aplikační podpora.
 • Pro vedoucí je náročnější organizovat práci, udržovat si přehled, hodnotit výstupy, koordinovat řešení incidentů, moderovat schůzky. Podobně spolupráci hodnotí i zástupci koordinačních pozic.
 • S mírou seniority a zkušenosti roste schopnost odvést na dálku vysoký výkon. Práce na HO nesvědčí juniorům, splnění úkolů často trvá déle, ne vždy poznají, že se zasekli a měli by si říct o podporu a konzultovat. Zkušený kolega není nadosah, spojit se s ním vyžaduje akci.
 • Objevuje se i neshoda v hodnocení kvality a množství výstupů. Někdy je pracovník přesvědčen, že funguje skvěle, ale ti, co na jeho práci navazují, mají odlišný pohled.
 • Vedoucí mají menší přehled o tom, co se v týmech děje. One-to-one rozhovory se lépe vedou naživo.
 • Pokud bychom spolupracovali pouze remote, podepsalo by se to na atmosféře v týmech.
 • Vázne kreativní práce a brainstorming. Člověk na HO může v pořádku plnit úkoly, ale méně je vytváří a vymýšlí, méně se rozvíjí a obecně se může snižovat jeho iniciativnost a proaktivita.

"Zkušení vývojáři, kteří měli jasně zadanou práci, si spolupráci z domu pochvalovali. Měli klid, pracovali svým tempem, ušetřili čas na dojíždění. Projektoví manažeři, kteří ladí spolupráci více specialistů, potřebovali na stejnou práci více času. Koordinační i technické schůzky nám prostě lépe fungují, když se potkáme společně v kanceláři. Výzvou byla práce z domu i pro naše juniorní kolegy, které odborně vedeme a rozvíjíme. Stejný úkol jim doma zabral více času, protože neměli vedle sebe zkušeného kolegu a nemohli se ptát průběžně. Po návratu do kanceláře umožňuji svým lidem častější práci z domu, nicméně rádi se v kanceláři potkáváme, užíváme si snadnější domluvu, spolupracovat nás baví."

Co jsme v průběhu experimentu s full remote ladili?

Kolegové nejčastěji ladili pracovní místo – nedostatek místa, špatná židle, chybějící monitor, dosluhující router – to vše najednou dostalo vysokou prioritu, a tak jsme i my posílili obrat e-shopů s kancelářským vybavením a elektronikou. Někteří kolegové ladili také spojení přes VPN, vývoj přes vzdálenou plochu apod.

Online schůzky vyžadují jiný způsob zapojení, jiné rituály. Na začátku jsme se naučili kontrolovat sluchátka, mikrofon a kameru. Kromě technické stránky věci jsme však řešili i podobu schůzek. Velkou výzvou se ukázaly meetingy o více lidech, zejména diskuse, přihlášení se o slovo. Postupně jsme si našli své řešení, nicméně zpočátku to byl pokus – omyl, bylo to o ladění.

Na čem bychom měli ještě zapracovat?

Z průzkumu vyplynulo, že bychom měli nejvíce zapracovat na:

 • Sdílení důležitých informací, reagovat.
 • Nastavení webkamery, vypínání mikrofonu a zapínání ho, když chce někdo něco říct, dále na nastavení správné hlasitosti.
 • Umění popsat problém či zadání a stručně uvést kolegy do kontextu.
 • Držení se cíle porady, abychom neztráceli čas hloupostmi.

Věříme, že nebudeme full remote spolupráci nějakou dobu potřebovat, protože to není styl práce, na který bychom byli připraveni. Dokonce si ani nemyslíme, že je pro naše podmínky a zadání dlouhodobě vhodný. Neradi bychom přišli o setkávání, vtípky, diskuse, brainstormingy, které se nám do online kontaktu přece jen dostávaly obtížněji. Nicméně určitě nás tato zkušenost posunula. Víme, že to jde, a víme, na čem pracovat.

Home office
Home office
Home office
Home office
Home office
Home office
Home office
Home office